25%
Visu laiku neizlaižu mazo no acīm
42%
Novācu visus nedrošos priekšmetus un sadzīves ķīmiju
25%
Pārrunāju ar bērnu iespējamās bīstamās situācijas
8%
Strikti nekontrolēju, vairāk paļaujos uz bērnu

Atstāt savu balsi