24%
Visu laiku neizlaižu mazo no acīm
44%
Novācu visus nedrošos priekšmetus un sadzīves ķīmiju
24%
Pārrunāju ar bērnu iespējamās bīstamās situācijas
8%
Strikti nekontrolēju, vairāk paļaujos uz bērnu

Atstāt savu balsi