Meklēt

Tīmekļa vietnes mansmazais.lv lietošanas noteikumi

1. mansmazais.lv sniegtie informatīvie pamatpakalpojumi ir bezmaksas, bet mansmazais.lv papildus jebkāda veida pakalpojumi, kā arī mansmazais.lv partneru piedāvātie pakalpojumi, kas tiek izplatīti vai sniegti, izmantojot mansmazais.lv tīmekļa vietni, var tikt sniegti par maksu.

2. mansmazais.lv lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto mansmazais.lv sniegtos pakalpojumus, apmeklē mansmazais.lv un/vai publisko (iesūta vai ievieto) jebkāda veida saturu.

3. mansmazais.lv publiskotais, ievietotais saturs (jebkāda veida materiāli) ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu. Jebkura mansmazais.lv publicēto materiālu kopēšana, modificēšana, uzglabāšana, arhivēšana un pilnīga vai daļēja publiskošana ir kategoriski aizliegta bez mansmazais.lv rakstiskas atļaujas.

4. mansmazais.lv lietotājs atbild par to, ka viņa publiskotais (t.i. iesūtītais un/vai ievietotais) saturs mansmazais.lv (tajā skaitā un ne tikai sensitīvie materiāli, fotogrāfijas, elektroniskā pasta sūtījumi, komentāri, video, mūzika vai kāds cits fiziskas personas radošas intelektuālās darbības produkts), turpmāk tekstā saukts – materiāli, ir likumīgi iegūts un lietotājam ir tiesības šos materiālus lietot un izmantot šādā veidā.

5. Lietotājs atbild par sekām, kuras rodas šādu materiālu publiskošanas, nosūtīšanas vai ievietošanas mansmazais.lv rezultātā.

6. mansmazais.lv ir aizliegts publiskot, ievietot vai nosūtīt citiem lietotājiem normatīvajos aktos noteikto nepublicējamo informāciju, tajā skaitā un ne tikai:

  • materiālus (tajā skaitā arī video un audio materiālus), kuru publiskošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības;
  • materiālus, kura aizskar personas godu un cieņu, ir pretēja labiem tikumiem;
  • materiālus, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu:

    • izplatīt jebkāda veida reklāmu, nesaskaņojot to ar mansmazais.lv
    • publicēt materiālus bez atsaucēm uz to pirmavotu.

7. mansmazais.lv, konstatējot šādas informācijas izvietošanu, ir tiesības šos materiālus nekavējoties izdzēst vai tā autoram liegt piekļuvi mansmazais.lv

8. Publiskojot, iesniedzot, izvietojot materiālus mansmazais.lv tīmekļa vietnē, un akceptējot šos mansmazais.lv lietošanas noteikumus lietotājs vienlaicīgi izsniedz mansmazais.lv neatsaucamu, vienkāršu, beztermiņa licenci, kas ir spēkā visā pasaulē un par kuru nav jāveic autoratlīdzības maksājumi. Licence ļauj mansmazais.lv atveidot, publiskot, adaptēt, pārveidot, pārtulkot, publicēt, publiski izpildīt, publiski attēlot un izplatīt, padarīt pieejamus jebkurus materiālus, kurus lietotājs publiskojis mansmazais.lv.

9. lietotājs piekrīt, ka mansmazais.lv, veicot nepieciešamos tehniskos pasākumus, lai savus lietotājus nodrošinātu ar pakalpojumiem, ir tiesīga pārsūtīt un izplatīt materiālus pa dažādiem publiskiem tīkliem un dažādās informācijas vidēs, veikt materiālu saturā tādas izmaiņas, kādas ir nepieciešamas, lai šos materiālus saskaņotu un pielāgotu tīklu, iekārtu, pakalpojumu un mediju darbību tehniskajām prasībām. Lietotājs piekrīt, ka šī licence dod mansmazais.lv šādas tiesības.

10. Lietotājs apliecina un garantē, ka lietotājam ir visas nepieciešamās tiesības un pilnvaras, lai izsniegtu augstāk minēto licenci.

11. mansmazais.lv nav atbildīga par mansmazais.lv lietotāju publiskotajiem materiāliem un/vai savstarpēji nosūtītajiem materiāliem un šajā sakarā radītajām sekām.

12. mansmazais.lv nav atbildīga par tehniska rakstura problēmām portālā mansmazais.lv un lietotāja materiālu izmaiņām citas personas nelikumīgas piekļūšanas rezultātā. mansmazais.lv neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas nodarīti lietotājiem saistībā ar mansmazais.lv pakalpojumiem vai cita lietotāja publiskotajiem materiāliem tīmekļa vietnē.

13. lietotājam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu mansmazais.lv tiesisko interešu aizsardzību pret visām iespējamajām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas var tikt celtas pret mansmazais.lv saistībā ar tīmekļa vietnes lietotāju puses.

14. mansmazais.lv ir tiesīga bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai liegt lietotājam pieeju tīmekļa vietnei, kā arī dzēst jebkuru informāciju.

15. Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi ir saistoši katram pakalpojuma lietotājam neatkarīgi no tā, vai viņš ir reģistrējies lietotājs tīmekļa vietnē.

16. mansmazais.lv ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publiskotas mansmazais.lv.

17. Ja lietotājs neievēro šos noteikumus, atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.

18. www.mansmazais.lv ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma izdzēst lietotāja profilu vai publicētos materiālus - rakstus, fotogrāfijas un jebkura cita veida materiālus, ja mansmazais.lv ir radušās aizdomas par negodīgu metožu izmantošanu, lai mākslīgi palielinātu vērtējumu.

19. Ja lietotājs vēlas izmantot mansmazais.lv esošos materiālus, tas sazinās ar mansmazais.lv pārstāvjiem, kā arī, izmantojot tīmeklī mansmazais.lv publiskotos jebkāda veida materiālus vai to daļas, uz www.mansmazais.lv atsauce ir obligāta.


Kādā vecumā tavs mazais sāka apmeklēt dārziņu?

BalsotAptaujas rezultāti

Dienas joksvisi joki

Tētis dzied Leonardam (2 gadi un 11 mēneši) miega dziesmiņu.
Leonards: Mammu, padziedi man!
Mamma: Bet tētis Tev jau dzied!
Leonards: Bet Tev ir labāka skaņa...
Leonards
2 gadi un 11 mēneši