Meklēt

MAZAIS UN MĀMIŅA

Mīļie, vecāki!

Šī konkursa tēma ir MAZAIS UN MĀMIŅAI, tāpēc visas konkursa tēmai neatbilstošās fotogrāfijas TIEK DZĒSTAS!

Paldies par sapratni!

1. Viens lietotājs drīkst ievietot ne vairāk kā trīs fotogrāfijas. Pārējās tiks dzēstas, sākot no pēdējās pievienotās! Tādi ir noteikumi, lūdzu, tos ievērot!
2. Lai pievienotu bildes konkursam, savā profilā jāpievieno dati par savu bērniņu, kā arī viņa foto. Ja tas ir jau izdarīts, otrreiz nav jādara! :)
3. Piedaloties konkursā, tā dalībnieks piekrīt, ka, pretendējot uz uzvarētāja godu, iesniegs redakcijas pieprasītos personas datus. Sazināšanās notiks, izmantojot profilā norādīto e-pasta adresi. Personas dati tiks izmantoti tikai nolūkā nodrošināt šo noteikumu precīzu izpildi un netiks nodoti trešajām personām.
4. Šajā konkursā var pievienot fotogrāfijas, kurās redzams mazais kopā ar māmiņu!
5. Žurnāla redakcija izvirzīs savu favorītu. Otru konkursa uzvarētāju noteiks mansmazais.lv  lietotāju balsojums. Abas uzvarējušās fotogrāfijas tiek publicētas žurnālā MANS MAZAIS – nevis nākamajā, bet aiznākamajā numurā pēc tēmas pasludināšanas – aptuveni mēnesi pēc konkursa noslēgšanās. Tad arī uzvarētāji redzami www.mansmazais.lv. Vērtēšanas laikā konkurss publiskajā daļā nav redzams!
6. Katrs portāla apmeklētājs var un drīkst nobalsot vienu reizi dienā. Un balsot drīkst tikai reāli portāla apmeklētāji. Lietotāji ar mainīgajām IP adresēm – ņemiet vērā, ka uzvarētāja balsojums tiek pārbaudīts un aizdomīgie anulēti! Jo balsot drīkst tikai reāli portāla apmeklētāji. Tāpat balsojums no viena datora (IP adreses) var notikt vienu reizi dienā! Ja portāla administrācijai radīsies šaubas par to, vai balsojuši reāli portāla apmeklētāji, balsojums tiks anulēts bez paskaidrojumiem. Tāpat izlases kārtībā konkursa norises laikā tiks pārbaudīti vairāki konkursa dalībnieki. Visi šie pasākumi tiks veikti, lai vide konkursā būtu godīga un patīkama visiem dalībniekiem.
7. Balsojot par konkursam iesniegtajām fotogrāfijām, aizliegts izmantot datorprogrammas balsošanas automatizēšanai. Ja pārkāpums tiek atklāts, balsojums tiek anulēts!
8. Atkārtoti uzvarēt portāla lietotājs var ne biežāk kā reizi pusgadā (pēc fotogrāfijas publicēšanas žurnālā pagājis vismaz pus gads). Ja potenciālā uzvarētāja fotogrāfija bijusi publicēta kādā no iepriekšējiem žurnāla numuriem (pie fotogrāfijām, kas pēc lietotāju balsojuma seko uzvarētājam), jāatceras, ka spēkā ir nolikuma punkts, ka viena portāla lietotāja iesūtītās fotogrāfijas tiek publicētas ne biežāk kā katru otro mēnesi.
9. Žurnālā tiek publicētas arī fotogrāfijas, kas pēc lietotāju balsojuma seko uzvarētājam. Žurnāla MANS MAZAIS redakcija patur tiesības izvēlēties žurnālā publicējamo fotogrāfiju skaitu, ievērojot balsojuma secību un atbilstību tēmai. Viena portāla lietotāja iesūtītās fotogrāfijas tiek publicētas ne biežāk kā katru otro mēnesi. Redakcija patur tiesības nepublicēt tās fotogrāfijas, kuras tehnisku iemeslu dēļ uzskata par nekvalitatīvām.

10. Gadījumā, ja MANS MAZAIS redakcija konstatē vai tai rodas aizdomas par šo noteikumu pārkāpumu, MANS MAZAIS redakcijai ir tiesības bez sīkākiem paskaidrojumiem izslēgt konkursa dalībnieku no konkursa, bet lietotājam liegt uz noteiktu laiku iespēju piedalīties konkursos un/vai balsot tajos.

Fotogrāfijas konkursam var pievienot līdz 3. aprīlim!

Uzvarētājus publicēsim MANS MAZAIS maija numurā.

MAZAIS AR JAUTRU FRIZŪRU Konkursa uzvarētājs

winner
1 Super!
Emīlija
4 gadi un 1 menesis 

MAZAIS AR JAUTRU FRIZŪRU Konkursa uzvarētājs

winner
251 Super!
Aleksandra
2 gadi 

MAZAIS PALĪDZ MĀJAS DARBOS Konkursa uzvarētājs

winner
0 Super!
Sofija
4 gadi un 11 mēneši