Arī šogad Valsts ieņēmumu dienestā var iesniegt ienākumu deklarāciju, atgūstot pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par aizvadīto gadu. Par ko un kā naudu var atgūt ģimenes ar bērniem? Konsultē Valsts ieņēmumu dienesta speciālisti.

Kāpēc nodokļi tiek atmaksāti?

Valsts ir noteikusi izdevumu veidus, par kuriem tiek samazināts valsts budžetā samaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Līdz ar to ikviens, kurš maksājis šo nodokli, daļu summas var saņemt atpakaļ. Nodokļa atmaksa pienākas par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem, privātajos pensiju fondos veiktām iemaksām,  apdrošināšanas prēmiju maksājumiem atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu), piemēram, par uzkrājumu bērna nākotnei, ja kopā ar uzkrājumu tiek nodrošināta arī dzīvības apdrošināšana. Sākot ar 2016. gadu – arī par bērnu interešu izglītību un ziedojumiem politiskajām partijām.

Taču valsts nevar zināt, cik daudz naudas katrs Latvijas nodokļu maksātājs šiem izdevumiem atvēl, tādēļ ik gadu aicina: iesniedz deklarāciju, pasakot un pierādot, cik naudas iztērēji, un triju mēnešu laikā valsts pārmaksāto summu atdos atpakaļ.

Nodokļa pārmaksa var izveidoties arī citu iemeslu dēļ. Piemēram, ja cilvēks nostrādājis tikai daļu gada – bijis bez darba un tad sācis strādāt – vai arī ja sieviete daļu gada strādājusi, bet otru daļu bijusi pirmsdzemdību atvaļinājumā. Vēl nodokļa pārmaksa var izveidoties diferencētā neapliekamā minimuma dēļ. Īsāk izskatoties – katram ir vērts pārbaudīt, vai par iepriekšējiem gadiem nav izveidojusies nodokļa pārmaksa. Tiesa, mēdz gadīties, ka ir izveidojusies nevis nodokļa pārmaksa, bet – tieši otrādi – parāds. Piemēram, no apgādības nav noņemts kāds tuvinieks, kas sācis strādāt. Ja izrādās, ka ir izveidojies nodokļa parāds, tas noteikti jāsamaksā, jo agri vai vēlu to vajadzēs izdarīt.

Deklarāciju par iepriekšējo gadu var iesniegt triju gadu laikā. Šogad no 1. marta varēs iesniegt deklarāciju par 2017. gadu. Ja nav iesniegta deklarāciju par 2016., 2015. vai 2014. gadu, to var darīt jau tagad – negaidot martu.

Par ko var atgūt nodokļa pārmaksu?

Nav norādīti apgādājamie. Nodokļa pārmaksa var izveidoties, ja nodokļa maksātājs savā nodokļu grāmatiņā ar nokavēšanos ieraksta apgādājamo. Piemēram, sievietei ir bērns, bet izrādās, ka viņš elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā nevienam nav norādīts kā apgādājamais. Brīdī, kad mamma viņu ieraksta kā apgādājamo, viņai ir tiesības prasīt IIN nodokļa pārmaksu, jo viņa ir maksājusi nodokli, it kā apgādājamā nebūtu. Nu pārmaksāto nodokli var saņemt atpakaļ pilnā apmērā pat par trim iepriekšējiem gadiem.

Pārmaksa diferencētā neapliekamā minimuma dēļ. 2016. gadā valsts ieviesa diferencēto neapliekamo minimumu. Tas nozīmē, ka turpmāk katru gadu neapliekamā minimuma summa mainīsies atkarībā no visu ienākumu apmēra. Ja 2016. gadā tavi ar ienākuma nodokli apliekamie gada ienākumi bija mazāki par 12 000 eiro, iespējams, ir izveidojusies nodokļa pārmaksa. Savukārt 2017. gadā  nodokļa pārmaksa varētu būt izveidojusies, ja gada ienākumi nav sasnieguši 13 200 eiro.

Izdevumi izglītībai. Nodokļa pārmaksu var atgūt no maksājumiem par speciālās, vidējās vai augstākās izglītības iegūšanu akreditētās Latvijas un Eiropas izglītības iestādēs, par valsts akreditētās izglītības programmas apgūšanu, apmācībām darbam vai profesijai vajadzīgo iemaņu iegūšanai vai uzlabošanai, izdevumiem par profesionālās sagatavotības līmeņa paaugstināšanu u. c. Tie ir arī izdevumi par mācībām sagatavošanas nodaļās, par sagatavošanas kursiem augstskolā, noteiktā gada maksu mācību iestādē, maksa par pirmreizējiem un atkārtotiem eksāmeniem un maksa par pieteikšanos studijām

Izdevumi pulciņiem un interešu izglītībai. Jau otro gadu nodokļa atmaksa pienākas arī par bērnu pulciņiem un nodarbībām, ko piedāvā izglītības iestādes vai kuru darbībai pašvaldībā saņemta licence. Par to, vai pulciņš atbilst šīm prasībām, var jautāt tieši nodarbību organizētājam, bet var meklēt informāciju arī izglītības iestāžu reģistrā mājaslapā www.viis.lv – Valsts izglītības informācijas sistēmas sadaļā Iestādes. Ja šajā reģistrā meklētās iestādes nav, pašvaldībā jānoskaidro, vai bērnu nodarbību organizators ir pašvaldībā saņēmis speciālo licenci pulciņa darbībai. Rīdzinieki nodarbības var meklēt mājaslapā www.e-skola.lv, kur atrodams saraksts ar biedrībām, nodibinājumiem Rīgas administratīvajā teritorijā piešķirtajām licencēm. Ja nodarbības reģistrā nav un to organizētājiem nav arī pašvaldības izdotās licences – tā valsts izpratnē nav uzskatāma par interešu izglītību un par to pārmaksātā nodokļa atmaksu saņemt nevarēs. Informāciju par licencētām pašvaldību interešu izglītības programmām ir apkopojis arī VID, un tā ir pieejama vietnes www.vid.gov.lv sadaļā Privātpersonām/Gada ienākumu deklarācija/Pašvaldību izsniegtās licences interešu izglītības programmām. Lai atgūtu pārmaksāto nodokli par interešu izglītību, maksājumu apliecinošajā dokumentā obligāti jābūt norādītam maksātājam – fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam, kā arī maksājuma mērķim – attaisnoto izdevumu veidam (pulciņa nosaukumam) un bērna vārdam, uzvārdam un personas kodam.  No samaksātās summas var saņemt nodokļu pārmaksu 23% apmērā.

Izdevumi par veselību. Nodokļa pārmaksu var atgūt no maksājumiem par medicīniskajiem un ārstnieciskajiem pakalpojumiem – pacienta iemaksām, olšūnu (folikulu) iegūšanu punkcijas ceļā, dzemdību palīdzību, izdevumiem par ārstēšanos rehabilitācijas iestādēs, zobārstniecību, endoprotēžu iegādi, maksas pakalpojumiem, veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumiem u. c. Izdevumus par netradicionālo medicīnu (homeopātija, adatu terapija utt.) atmaksā tad, ja iestāde iekļauta ārstniecības iestāžu reģistrā un pacients saņēmis ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu. Nodokļa pārmaksu nevar atgūt par medicīnas preču – briļļu, lēcu, zāļu un vitamīnu – iegādes izdevumiem.

Prasot atmaksāt nodokli, jāiesniedz precīzi pierādījumi – kopijas maksājumus apliecinošiem dokumentiem: čekiem, kvītīm vai internetbankas maksājumiem. Dokumentā obligāti jābūt norādītam personas vārdam, uzvārdam, personas kodam un maksājuma mērķim.

Kas var atgūt nodokļa pārmaksu?

Strādājošais. Bet tikai tad, ja maksājis IIN 23% apmērā, nevis samazināto IIN likmi – 10%.

Bezdarbnieks. Ja ir maksāts IIN laikā, par kuru vēlas saņemt nodokļa pārmaksu.
Pensionārs. Pārmaksāto IIN var saņemt, ja pensija ir lielāka par pensionāra neapliekamo minimumu – 235 eiro mēnesī.

Saimnieciskā darba veicējs. Ja no saimnieciskās darbības ienākuma ir maksāta pilna IIN likme – 23%.

Ilgstoši slimojošs cilvēks. Ja saņem slimības pabalstu, jo tas ir pabalsts, no kura tiek ieturēts IIN.

Māmiņa bērna kopšanas atvaļinājumā. Ja attiecīgajā gadā sieviete nav strādājusi un nav maksājusi IIN, nodokļa pārmaksu viņa atgūt nevar. Tomēr viņas vietā pārmaksāto nodokli par izglītību un medicīniskajiem pakalpojumiem var atgūt tuvinieki, kas šo nodokli ir maksājuši. Pārmaksāto nodokli var atgūt par vecākiem, vecvecākiem, bērniem, mazbērniem, laulāto, kā arī par apgādībā esošām personām.

 

Kuru ģimenes locekļu izdevumus var iekļaut savā deklarācijā?

Gada ienākumu deklarācijā var iekļaut izdevumus par  bērniem, adoptētajiem, vecākiem, vecvecākiem un arī laulāto. Arī par cilvēkiem, kam ir tiesības būt apgādībā, piemēram, par aizbildnībā vai aizgādnībā esošu cilvēku. Par katru gan jāaizpilda atsevišķs deklarācijas pielikums.

Kur var iesniegt deklarāciju?

Elektroniski. Šis ir ērtākais deklarācijas iesniegšanas veids, jo liela daļa vajadzīgās informācijas tiek atlasīta un arī aprēķināta automātiski, un tas krietni atvieglo deklarācijas iesniegšanu.

Klātienē. Jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā neatkarīgi no dzīvesvietas vai kādā no 78 valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem visā Latvijā. Precīza informācija par VPVKAC adresēm un darba laikiem pieejama portāla www.latvija.lv sadaļā Vienotie klientu apkalpošanas centri.

Pa pastu. VID ienākuma deklarācijas veidlapu var izdrukāt, aizpildīt, pievienot visus vajadzīgos maksājumus apliecinošos dokumentus un nosūtīt VID pa pastu.

Bezmaksas konsultāciju deklarācijas elektroniskai iesniegšanai sniedz jebkurā VID filiālē vai Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā. Dodoties uz konsultāciju, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte), internetbankas kodu karte un maksājumus apliecinošie dokumenti – čeki, kvītis.

Atgūst proporcionāli samaksātajam

Tas, cik liela daļa pārmaksātā nodokļa tiek atmaksāta, atkarīga arī no tā, cik lielus nodokļus attiecīgajā laikā maksājis iesniedzējs. Cilvēks, kam ir mazi ar IIN apliekamie ienākumi, nevar prasīt nesamērīgi lielu atmaksu. Attaisnoto izdevumu summa nevar būt lielāka par to, no kuras ir samaksāts nodoklis. Tāpat arī atgūstamā IIN summa nevar būt lielāka par nomaksāto IIN. Respektīvi, neviens nevar atgūt to, ko viņš nav samaksājis.

Nodokļa atmaksas griesti par 2017. gada tēriņiem    

Izglītība un ārstniecība. Deklarācijas iesniedzējs var iesniegt izdevumus attaisnojošus dokumentus 215 eiro apmērā pats par sevi un  katru savu tuvinieku. Atmaksā 23% no šīs summas. Ja izdevumu summa ir lielāka, pārmaksātā nodokļa atmaksa automātiski pārceļas uz nākamo gadu, bet ne ilgāk par pieciem gadiem.

Zobārstniecība un operācijas. Šiem izdevumiem līdz šim gadam nekādu griestu nav – pārmaksāto nodokli par 2017. gadu var atgūt 23% apmērā. Ja, piemēram, par zobārstu būs samaksāti 500 eiro, tiks atmaksāti 115 eiro. Ja gadījumā iesniedzējs nomaksājis par atmaksājamo summu mazāku nodokli, pārmaksa uz nākamo gadu šajos gadījumos nepienākas. Toties pārmaksu tad var atgūt tuvinieki.

Ziedojumi, pensiju fondi un dzīvības apdrošināšana. Nodoklis atgūstams par ziedojumiem un dāvinājumiem, iemaksām privātajos pensiju fondos un  apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, kopā nepārsniedzot 20 % no fiziskās personas apliekamā ienākuma lieluma.

Gribēsi atgūt nodokļus arī nākamgad? Zini izmaiņas!

Ja par šāgada tēriņiem vai ieguldījumiem nākamgad gribēsi VID iesniegt deklarāciju, lai atgūtu pārmaksāto IIN, būs jārēķinās ar izmaiņām.

1. Attaisnotos izdevumus par uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2018. gadu un turpmāk, varēs saņemt tikai tad, ja līgums par to būs noslēgts uz desmit gadiem līdz šim noteikto piecu gadu vietā.

2. Attaisnotajiem izdevumiem par iemaksām privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumiem būs gan procentuālais, gan summārais ierobežojums: 10% no maksātāja gada apliekamā ienākuma, bet ne vairāk kā 4000 eiro gadā.

3. Attaisnoto izdevumu – izglītības, medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu un ziedojumu – kopsumma nedrīkstēs pārsniegt 50% no gada apliekamajiem ienākumiem, bet ne vairāk kā 600 eiro gadā pašam nodokļu maksātājam un tikpat katram ģimenes loceklim. Līdz ar nodokļu reformu attaisnoto izdevumu atmaksas kārtība ir vienkāršota. Sākot ar 2018. gadu, attaisnotie izdevumi vienai personai kopā nedrīkst pārsniegt 50% no šīs personas taksācijas gada apliekamā ienākuma lieluma, bet ne vairāk kā 600 eiro. Šajā limitā ietilpst visu veidu attaisnotie izdevumi. Šis izmaiņas jutīsiet tikai 2019. gadā, kad iesniegsiet deklarāciju par iepriekšējo (2018.) gadu

4. Neizmantoto atvieglojuma atmaksas summu varēs pārcelt ne vairāk kā trīs gadus līdzšinējo piecu gadu vietā.

Tavai ērtībai – mobilā lietotne Attaisnotie izdevumi

Lejuplādē telefonā, un būs krietni vieglāk sakrāt čekus un aizpildīt gada ienākumu deklarācijas D4 pielikumu Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Čeku nofotografē uzreiz pēc pakalpojuma saņemšanas, aizpildi elektronisko veidlapu un ar vienu pogas spiedienu nosūti visu uz EDS krātuvi. Kad pienāks laiks iesniegt deklarāciju, čeki tevi jau gaidīs.

 

0 Super!